Fényszóró beállítás

Nem csak látni kell, hanem láthatónak is kell lenni!

Műszeres fényszóró beállítás

járművilágítás közlekedésbiztonsági jelentősége vitathatatlan. Minden gépjárművezető ismeri a “látni és látszani” alapelvet, amelyet már az első KRESZ órától kezdve sulykolnak a tanulókba. Az út szélén közlekedő gyalogost vagy kerékpárost észre kell venniük a gépjárművezetőknek, míg arra is ügyelni kell, hogy az egymással szemben haladó járművek vezetői ne vakítsák el egymást, ugyanakkor a fényszórók biztosítsák a megfelelőmegvilágítottságot. Ezek a problémák kritikus helyzetekben, például vasúti átjáróban, hidakon vagy bukkanókon áthajtva még élesebben jelentkeznek.
A fényszórók pontos beállítása tehát elengedhetetlen a biztonságos közlekedés szempontjából, amelyet kiemelten ajánlunk műszaki vizsgát megelőzően, illetve a világító berendezések cseréjét követően.
Műhelyünk a gépjárművek fényszóróinak beállítását,  megbízható és pontos   műszerrel végzi, a munka megvárható.
BŐVEBBEN MIT LEHET, MIT NEM LEHET
 

Színezés: Mikor szabad?

A világító és fényjelző berendezések átalakításáról – 1. rész

A gépjárművek, motorkerékpárok, segédmotoros kerékpárok, és más egyéb a közúti közlekedésben hivatalosan résztvevő járműfajták világító és fényjelző berendezéseit érintő kötelező előírásokat a vonatkozó ENSZ-EGB, az ezekkel összeegyeztethető EK irányelvek, valamint a mindezekből eredő nemzeti előírások tartalmazzák

Az előírások egyrészt külön a lámpákra vonatkozóan határozzák meg a követelményeket. Másrészt, pedig vannak előírások, melyek a jóváhagyási jellel rendelkező lámpák, járművön történő beépítésére vonatkozó követelményeket rögzítik.
Nem szabad megfeledkezni a lámpákban használatos különböző izzókra vonatkozó előírásokról sem, hiszen szabálytalan, nem megfelelő izzóval nem tud az előírásoknak megfelelően világítani a lámpa. Még akkor sem, ha a lámpa jóváhagyott és a beépítési követelményeknek is megfelel.

A vonatkozó előírásoknak teljes mértékben megfelelő járművek esetében igen sok követelményt kell figyelembe venni a tervezés időszakában. Ezt követi majdan a gyártás, mely során a gyártók kötelesek olyan berendezéseket, izzókat, illetve mindezekkel szerelt járműveket készíteni melyek azonosak a jóváhagyás során vizsgált, ellenőrzött alkatrészekkel, jármű tulajdonságokkal.
A járműveket a használat során is a vonatkozó üzemeltetési műszaki előírásoknak megfelelő állapotban kell tartani. Ennek ellenőrzése az erre feljogosított hatóságok, személyek feladata, akik a vonatkozó jogszabályok alapján ellenőrzik, hogy az adott jármű megfelel-e az előírásoknak.

Nyilvánvaló okok miatt (természetes elhasználódás, külső behatás, esetleg szándékos változtatás) előfordul, hogy a tervezett, megvalósított állapot megváltozik. Hogy ez a változás még megengedhető-e, vagy szabálytalan, annak eldöntése a vizsgabiztos feladata.
Kiemelten kell foglalkozni azokkal az esetekkel, amikor a változás, pontosabban változtatás tudatos cselekvés eredménye.
Sokan vannak, akik a változtatásokat, úgy követik el, hogy nem is tudnak annak szabálytalanságáról. Vannak azonban olyan esetek is, amikor a változtatásokat tudatosan, az előírások szándékos megszegésével hajtják végre.
A közúti járművek műszaki állapotának vizsgálatakor – legyen az műszaki vizsga, vagy közúti ellenőrzés – ezeket a hibákat meg kell állapítani, és a megszüntetésük érdekében a szükséges intézkedéseket meg kell tenni.

Miért veszélyesek a szabálytalan átalakítások?

Gondoljunk a régi, közhelyszerű, elkoptatott, ám mégis igaz mondásra: „látni és látszani”. Az átalakított útmegvilágító berendezések lehet, hogy nem világítanak kellően, ezért a vezető nem lát megfelelően, illetve a járművet is kevésbé lehet észlelni.
Ha a változtatás eredményeként növekszik a kibocsátott fényerő, vagy szabálytalan a fény irányítottsága, akkor a vezető jól láthat, de elvakítja a szembe jövőket.

A jelzőberendezések sok mindent közölnek a többi jármű vezetőjével. A szabályos jelzésekből megállapítható a jármű mozgásállapota (áll, fékez, kanyarodik, távolodik), mérete. Következtetni lehet a jármű fajtájára, rendeltetésére (pl. munkát végez a közúton), megkülönböztetett helyzetére stb.

Az egyedi átalakítások után a lámpa a módosított szín, darabszám, elhelyezés, elektromos kapcsolhatóság stb. miatt mások számára nem, vagy csak nehezen érthető jelzést ad. Ez igen veszélyes, mert az értékelhetetlen jelzések alapján egyes járművezetők nem megfelelően cselekszenek, és ezzel jelentősen megnövekszik a balesetek lehetősége.
 

Szabályos átalakítások

Egyszerű és szabályos lehetőség mindazon lámpák utólagos felszerelése melyet a már említett előírások lehetővé tesznek. Különböző gyártmányú, kialakítású, sok igen mutatós, jóváhagyott berendezés vásárolható e célra.

Másik lehetőség az eredeti lámpák helyére beszerelhető, de azoktól külső színeiben, vagy/és belső elrendezésében jelentősen eltérő berendezések megvásárlása, átszerelése.
Az ilyen átalakítást észlelve különös figyelmet kell fordítani a részletes tartalmú, szabályos jóváhagyási jel meglétére, csak az eredetivel azonos funkciók alkalmazására, a szakszerű beszerelésre, a szemrevételezéssel ellenőrizhető szabályos működésre, kibocsátott fényerőre, színazonosságra.

Ha a hátsó lámpacsoport a sajátos külső szín, színkombináció miatt nem tartalmaz beépített piros színű fényvisszaverőt, akkor külön felszerelt, jóváhagyott fényvisszaverő alkalmazását kell megkövetelni.

jóvá

Jóváhagyási jellel rendelkező, működés közben színhelyes lámpacsoport

Alkalmazhatók a jelenleg kapható, jóváhagyott és gyári színezésű, kékes-fehér színnel világító, halványkék megjelenésű fényszóró izzók, továbbá a szintén hasonló W5W, vagy H6W jelű első helyzetjelző izzók.

Szintén alkalmazhatók az említett követelményeknek megfelelő kadmium sárga fényszóró izzók, továbbá a PY21W jelzésű borostyán sárga, valamint a PR21W, vagy PR21/5W piros színnel világító, de egy sajátos kékes, vagy bronzos színezésű külső bevonattal rendelkező, „diadém” elnevezéssel is emlegetett irányjelző, féklámpa/helyzetjelző izzók.

Normál

Normál és „diadém” PY21W jelű borostyán sárga izzók

A teljesség igénye nélkül ennyit a szabályosnak mondható „átalakításokról”, ugyanis e téren is történhet változás, mivel bármikor módosulhatnak az előírások. Ameddig az alakítások az előírások megsértése nélkül történnek, addig nem kifogásolható ez a tevékenység.
 

Világító és fényjelző berendezések szabálytalan átalakításának jellemző esetei

Színváltoztatások melyek eredménye egy-egy berendezés szabálytalan színkibocsátása.
Az átvilágított felület színezése többnyire kívülről, e célra szolgáló festékkel, fóliázással, színező előtétekkel, a jármű saját színű festékpermetezésével, egyéb színező célra alkalmazott bevonattal.
A beszerelt izzók színezése e célra szolgáló festékkel, vagy színező szilikon kupakok felhelyezésével.

gyári

Gyári színezés, de szabálytalan színű izzók beszerelése.
Az érintett berendezések: első helyzetjelzőlámpa, hátrameneti lámpa, rendszám megvilágító lámpa, oldalsó irányjelző lámpa, ritkábban ködfényszóró, elvétve tompított, illetve távolsági fényszóró.

Az átvilágított felület területének csökkentése, takarása.
Egyes fényszórókon, első lámpacsoportokon, hátsó lámpákon, lámpacsoportokon, különböző jellegű és mértékű takarások (maszkok), keretek, rácsozatok, díszítő csíkozások alkalmazása.
Ide sorolhatók a jármű elején, hátulján lévő olyan kialakítású gallyvédő rácsozatok, melyek a legkisebb fényszórási szögtartományon belül takarást okoznak. Sajnálatos módon igen sok ilyen esetet lehet látni a közutakon.
Továbbá itt említhetők a különböző hirdetésekkel leragasztott középső féklámpák, vagy a vonófejjel takart hátsó helyzetjelző ködlámpák.

Az eredeti rendeltetéstő eltérő alkalmazás
Távolsági, illetve ködfényszórók felszerelése hátrameneti lámpaként.
Távolsági fényszórók alkalmazása munkahelyi megvilágító lámpák helyett.
Oldalsó irányjelző lámpák első helyzetjelzőként történő alkalmazása.
Oldalsó fényvisszaverők elhelyezése a jármű homlokfelületén.
Hátsó helyzetjelző ködlámpa felszerelése középső féklámpaként.
Hátsó helyzetjelző ködlámpa elektromos bekötése féklámpaként.
Ide sorolhatók a felszerelhető, de nem az előírt helyzetbe, illetve nem a meghatározott oldalra felszerelt lámpák.

A jogszabályi előírástól eltérő darabszám alkalmazása.
A megengedettnél több távolsági fényszóró felszerelése.
Különböző jelzőlámpák, hátsó lámpacsoportok, fényvisszaverők alkalmazása az előírt, illetve megengedett darabszám felett.

Nem a berendezésre előírt izzók alkalmazása
Minden olyan eset szabálytalan, amikor nem az adott berendezésre előírt feszültségű, teljesítményű, típusjelzésű, továbbá fejtípus jelölésű izzót használnak. Azaz eltérő az izzó színe, a búra alakja, a fej kialakítása. Jellemző a nagyobb teljesítményű izzók, illetve az eltérő üzemű izzók használata pl. hagyományos helyett halogén, halogén helyett xenon. Továbbá a kis üvegfejű izzók helyett LED-ek, vagy egyéb jelzőlámpa izzók helyett LED csoportos izzók használata. Ide sorolható a jóváhagyási jellel nem rendelkező izzók, illetve a nem előírt jelzésekkel rendelkező izzók beszerelése, pl. a hangjelzést adó hátrameneti lámpaizzók.

LED
LED-es izzó és sípolós izzó
 

Sajátos rendeltetésű lámpák, fényforrások melyek felszerelése szabálytalan

Fényszóróba szerelt villanó csövek, külső tükörre ragasztható LED-es irányjelző lámpa, felragasztható LED-es „helyzetjelző lámpák”, féktárcsa megvilágítás, világító szelepsapkák, világító kipufogó csővégek,
beltéri színes neoncsövek, fenéklemezre rögzített neoncsövek, a küszöb vonalában lévő neoncsövek, rendszámot keretező neoncsövek, világító ablakmosó fúvókák, belső térben lévő világító dekorációk, kívül és belül elhelyezett pontszerű szúró fények stb.

Egyéb jellegű szabálytalan alkalmazások

Jóváhagyott egységekből egy idomba összeszerelt egyedi, vagy kis sorozatú lámpacsoport, mely csoportként nem rendelkezik jóváhagyással.
Szintén egyedileg, vagy kis sorozatban gyártott lámpák, azok csoportjai, melyek sem egyenként, sem csoportként nem rendelkeznek jóváhagyással.

Jóváhagyott berendezésekbe történő, egyéb rendeltetésű funkció beszerelése (pl.: az első irányjelző lámpában kialakított szabálytalan első helyzetjelző lámpa. Ide sorolható a jóváhagyási jellel nem rendelkező lámpák felszerelése.
A gépjárművek világító és fényjelző berendezései alkalmasságának megítélésekor általánosságban, mint alap előírást az MR. 37. § (1) bekezdését kell alkalmazni, miszerint:

„A járművön csak olyan fajta, olyan színű, oly módon elhelyezett és annyi világító-, illetőleg fényjelző berendezést szabad alkalmazni, amilyent és amennyit a rendelet előír vagy megenged. Ez a rendelkezés nem vonatkozik az olyan világítóberendezésekre, amelyeknek a fénye a jármű üzemszerű használata során kívülről sem közvetlenül, sem közvetve nem látható (pl. csomagtér megvilágító lámpa, szerelőlámpa), továbbá azokra a világító-, illetőleg fényjelző berendezésekre, amelyeket a világító-és fényjelző berendezések elhelyezése tekintetében jóváhagyási jellel ellátott járműveken gyárilag helyeztek el.”

Tekintve, hogy az átalakítás utólagos és nem gyári, ezért ilyen esetekben a fent idézett jogszabály első mondata határozza meg a minősítés alapelvét.

Az átalakítás minősítésekor figyelemmel kell lenni a közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló 5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet alábbi előírásaira is:
„16. § (6)… Nem engedélyezhető a jármű olyan átalakítása, amely az MR. Függelékeinek Mellékleteiben meghatározott valamely közlekedésbiztonsági vagy környezetvédelmi követelmény tekintetében a jármű gyárilag kialakított jellemzőinek romlását eredményezi.”
Valamint az MR. előírására is: „3. § (5) A forgalomban levő jármű kialakítása, felszereltsége és tulajdonságai csak abban az esetben változtathatók meg, ha a változás a jármű közlekedésbiztonsági és környezetvédelmi jellemzőit nem rontja le. A változással érintett közlekedésbiztonsági tulajdonságok tekintetében e rendelet további műszaki feltételeit is alkalmazni kell.”
Ritkán fordul elő – többnyire nem európai piacra gyártott járművek esetében -, hogy egy-egy jármű tompított fényszórója nem rendelkezik jóváhagyással, de ennek ellenére szabályos európai aszimmetrikus jelleggel világít. Egyedi forgalomba helyezés esetén kérelmezhető az MR. 44.§ (1) bekezdése szerinti engedély. Ez az engedély nem kötődik a kérelmező személyéhez és ezáltal állandó érvényű a járműre vonatkozóan.

„44. § (1) A járműre csak jóváhagyási jellel ellátott tompított fényszórót szabad felszerelni. A jármű egyedi forgalomba helyezésének engedélyezése során a tompított fényszóró által biztosított megvilágítási kép vizsgálata alapján – e rendelkezés alól – az NKH Közép-magyarországi Regionális Igazgatósága felmentést adhat.”
A jogszabályban nevezett engedélyező pontosan: a Nemzeti Közlekedési Hatóság (NKH) Kiemelt Ügyek Igazgatósága (KÜI)
A világító és fényjelző berendezések átalakítására ma már sajnos számos lehetőség kínálkozik a különböző autósboltok gazdag árú választékából.
Ezen árucikkek alkalmazása általában a szabálytalanság egyidejű megvalósítását is jelenti.
 

Előírásoknak nem megfelelő termékek

Néhány a nagyobb gyakorisággal használt cikkek közül. Az első helyzetjelző lámpában alkalmazott színtelen (fehér) izzókat helyettesítő, jóváhagyási jellel nem rendelkező, kimondottan kék színű izzó, vagy a W5W jelű izzó fejkialakításával azonos fejkialakítású, szintén jóváhagyási jellel nem rendelkező, kék színnel világító LED az alábbi képek szerint.

aaaa

Ismeretesek a szintén népszerű, különböző színű neonok közvetlenül, vagy közvetve látható színkibocsátással (pl.: kék, zöld, piros) a jármű belső terében elhelyezve. Továbbá a járművön kívül, többnyire a fenéklemezre szerelve.

h

A fenti „jóváhagyási jel” mely alakilag és tartalmilag egyaránt hibás, egy neonra ragasztott címkén található. A jelsorban vegyesen találhatók az ENSZ-EGB és az EK jóváhagyási jelcsoportok

 

Szolgáltatásaink

Mert közlekedni csak kifogástalan állapotú gépjárművel biztonságos!

gumi csere és javítás
Fém fékcső gyártás

Az elkorrodált rozsdás fékcsövek nem biztonságosak, mert egy intenzív fékezésnél megrepedhetnek, kilyukadhatnak. Ami balesethez vezethet és műszaki vizsga során sem felel meg.

gumi csere és javítás
Műszaki vizsgáztatás

A műszaki vizsga nem arról szól, hogy a tulajdonosnak egy okmánnyal többet kelljen érvényesítenie, hanem arról, hogy a forgalomban műszakilag hibátlan, biztonságos járművel közlekedjenek.

gumi csere és javítás
Eredetivizsga

Ahhoz, hogy a vásárolt gépjármű hivatalosan is a mi nevünkre kerüljön, az átíráshoz szükséges az úgynevezett eredetiségvizsgálat. Ezen vizsga biztosítja a szóban forgó jármű eredetét, mely mind az eladó, mind a vevő érdekeit szolgálja.

gumi csere és javítás
Futómű javítás

A biztonságos közlekedésre való törekvés szempontjából a gépjárművek futóművének szigorú biztonsági elveknek kell megfelelnie. A futómű szerkezeti elemi közé soroljuk a haladással és a különböző irányokba történő mozgatással kapcsolatos elemeket, a lengéscsillapítást, rugózást és a stabilitást biztosító elemeket és a kerékmeghajtás rendszerét is.

gumi csere és javítás
Fékjavítás

A fékezés útjának hossza hatványozottan nő a sebesség növekedésével (amit a gumik állapota és az útviszonyok is befolyásolnak) így hiába tanultunk fizikaórán megannyi képletet és számítást, elengedhetetlen, hogy az elemek összhangja tökéletes legyen.

gumi csere és javítás
Futómű beállítás

Az futóműnek a feladata, hogy maximalizálja a tapadást az autó kerekei és az úttest között, a haladó gépjármű könnyen kormányozható maradjon,úgy egyenes mint ívmenetben. mindezt oly módon hogy a benne utazók komfortérzete is megmaradjon.

gumi csere és javítás
Gumiszerelés és centírozás

A gumiabroncs biztosítja a gépjármű kapcsolatát az úttal, így rendkívül fontos, hogy a körülményeknek megfelelő és jó állapotban lévő gumikat alkalmazzuk. Ha kopott gumikkal közlekedünk, saját magunk, utas társaink és a mások életét is kockáztatjuk, vizes úton a fékút megnő, romlik a jármű irányíthatósága is.

gumi csere és javítás
Lengéscsillapító mérés

A lengéscsillapítók feladata a túlzott, függőleges futómű mozgások elnyelése, a kerekek és a útburkolat közötti kapcsolat folyamatos biztosítása. A lengéscsillapító legfontosabb szerepe tehát abban áll, hogy az út egyenlőtlenségéből származó rugózás lengéseit csillapítva a gépjármű kerekeit az úton tartja, nem engedi az útfelülettől elválni, ezáltal biztosítva a gépkocsi megfelelő stabilitását és a rövid fékutat.

gumi csere és javítás
Olajcsere

Az olajcsere és a karbantartási munkálatok időszakos elvégzése a gépjármű életkorától függetlenül nagyon fontos. A különböző olajak illetve folyadékok, szűrők, gyertyák előírt időközönkénti cseréje biztosítja a motor és az egész gépjármű megfelelő működését.

gumi csere és javítás
Felni javítás

A felni javítási munkálatok során biztosítjuk a megfelelő peremtömítést, a forgási síkok korrekciójával egyenletes futást adhatunk a felni peremeknek, ami a vibráció megszüntetéséhez szükséges.

gumi csere és javítás
Szélvédő csere

Járművünket az utazás során nem csak alulról érhetik veszélyek, a kavicsfelverődések szélvédőnkben komoly károkat okozhatnak. Ha végig reped a szélvédő, netán meg is törik az üveg, csak a szélvédőcsere segíthet már.

gumi csere és javítás
Fék mérés

A fék a gépjármű egyik legfontosabb biztonsági berendezése. Ahhoz, hogy a mozgó járművet biztonságosan megállítsuk, hatásosan működő, tökéletes műszaki állapotú fékre van szükségünk. Ezért rendkívül fontos a fékmérés rendszeressége. Ez napvilágra hozhatja a fém fékcsövek fáradását is. Ilyenkor fém fékcső cserére is szükség lehet.

gumi csere és javítás
Állapot felmérés

Ha gépjárművásárlásra adjuk a fejünket, sok szempontot kell szem előtt tartani. Szerencsés helyzetben új, szalon autó vásárlására van lehetőségünk, de ez keveseknek adatik meg. Így marad a pénztárcához szabott igények kielégítése.

gumi csere és javítás
Fényszóró beállítás

A fényszórók pontos beállítása elengedhetetlen a biztonságos közlekedés szempontjából, amelyet kiemelten ajánlunk műszaki vizsgát megelőzően, illetve a világító berendezések cseréjét követően. Műhelyünk a gépjárművek fényszóróinak beállítását, megbízható és pontos műszerrel végzi, a munka megvárható.

gumi csere és javítás
Hibakód kiolvasás

Sok, laikus autóstársunk gondolja azt, hogy pusztán a hibakód kiolvasás önmagában elegendő is lesz. Sajnos ki kell ábrándítsak mindenkit, nem, ez csupán a problémák elenyésző részében nyújt megoldást, legtöbbször a hibakód kiolvasás egy komolyabb vizsgálat része.

gumi csere és javítás
Klíma tisztítás

A klímaberendezés sajnos optimális körülményeket teremt a mikroorganizmusok elszaporodásához. A baktériumok és gombák mellett a különböző vírusok (pl. legionella) is kedvelik a klímarendszer nedves, nehezen hozzáférhető részeit. A légáram a betegséget okozó anyagokat a belső térbe juttatja.

gumi csere és javítás
Fékdob javítás

A megfelelő fékhatás a biztonságos közlekedés alapfeltétele! A fékdob és féktárcsa, szakszerű szerelés esetén karbantartás nélkül, cserétől cseréig problémamentesen használható. Fém fékcsöveit igény esetén újragyártjuk

Bihari Autóklinika ©2016 Minden jog fenntartva. Az oldalt készítette: Borbély Péter